het is top in L6


De leerlingen werken regelmatig met dagcontracten. Zij worden gestimuleerd om zich op sociaal, cognitief en organisatorisch vlak zelfstandig uit de slag te trekken.
Activerende werkvormen

Vernieuwende werkvormen worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld een les spreken-luisteren via
Lego Education Story Telling

Leerlingen werken in groepjes. Bijvoorbeeld tijdens de les techniek. Zij overleggen, plannen, organiseren, monteren. (Zij maken een stabiel bouwwerk)

Leesplezier ervaren en leesvaardigheid verhogen met een rijk en eigentijds boekenaanbod, tijdschriften, actuele kranten, strips,…