Leerplezier in het 5de leerjaar.


Inzet en doorzetting zijn onze grootste troeven want in het 5de leerjaar staat er veel op het programma. We leren ons werk plannen (weekoverzicht bord) en volgen onze agenda nauwgezet op. In de klas hangt er ook een overzicht van dag (dagplanning). Zo weten de leerlingen welke vakken ze hebben, wat het doel is van deze les en wanneer er iets speciaal te doen is.

Voor de meeste lessen zitten de kinderen gewoon op hun vaste plaats, maar voor sommige activiteiten gaan ze gezellig naar een andere plek. Bijvoorbeeld in de gang, in de agora, … . Ook passen we verschillende werkvormen toe en maken we gebruik van tablets / laptops. Wanneer een kind vroeger klaar is met een opdracht, kan het kiezen uit een klaaropdracht. Dit is ook een educatieve opdracht. Op het einde van iedere lesblok laat de leerkracht wat ruimte over voor ontspanning (klassikaal spel, smartgames, …) Hier kan iedereen van meegenieten.