Leren is fun in het derde leerjaar.


In het 3de leerjaar:

Starten we de dag met het bekijken van Karrewiet en bespreken we de geziene items in onze vertelhoek.
In de vertelhoek is ook plaats voor een persoonlijk gesprek van de leerlingen.

In de namiddag mogen we een kwartiertje in een boek of strip naar keuze lezen en dat om het leesplezier te bevorderen.

We leren om samen te werken, aan een taak of bij een creatie van een bouwconstructie.

We werken aan het smartboard voor taal en rekenen eveneens in de alom gekende werkboeken!