Dag van de actieve burger

Op 3 april was de eerste “Dag van het actief burgerschap” georganiseerd door het GO! Op deze dag openden we onze school en was iedereen welkom om leuke workshops bij te wonen: musiceren met boomwhackers, genieten van een welnessmoment tussen ouder en kind, een bloempotje versieren, samen dansen of tot rust komen tijdens een yogasessie.

Wij zijn alvast blij met de talrijke opkomst waarbij we zorgden voor elkaar en samen aan de slag gingen. #gonext #go #actiefburgerschap