Buitenschoolse Opvang De Toverfluit – Windekind

De opvang wordt georganiseerd en gecoördineerd door de scholen: De Toverfluit en Windekind: een gemelde Buitenschoolse Opvang van Kind & Gezin.

Alle leerlingen van deze twee scholen die opvang nodig hebben kunnen terecht in het opvanglokaal van Windekind (aan de parking achteraan in de straat)

Dagelijks staan opvangjuffen Conny,  Pascale en Martine klaar om de kleuters en de leerlingen op te vangen.

De opvang gaat elke schooldag door in onze school en dit van 07.00u tot 08.15u en van 15.30u tot 18.00u.

Op woensdagnamiddag van 12.00u tot 17.30u
Kleine afwijkingen kunnen met de opvangjuffen besproken worden.

Inschrijving

Om deel te nemen aan de opvang vragen wij u om vooraf enkele documenten in orde te brengen.  Deze documenten kan u bekomen bij de opvangjuf.

Indien deze documenten tijdig zijn bezorgd, kan uw kind altijd gebruik maken van de opvang tijdens het schooljaar.

  • het inlichtingenformulier volledig invullen
  • het weekschema invullen.

Opvang tijdens de vakantie en schoolvrije dagen

Tijdens de schoolvrije dagen is er meestal opvang voorzien in onze schoolgebouwen.

Elementen Windekind klein-05

Tijdens de vakanties is er opvang voorzien in ’t Alvermanneke.
Tijdig inschrijven als u plaats wilt hebben
Informatie:

VZW ’t Alvermanneke
Dijkbeemdenweg 18
3520 Zonhoven
Tel/fax: 011/81 69 87
Website: www.alvermanneke.be