missie, visie & aanpak in het lager onderwijs

Onze missie

Bij basisschool Windekind van GO! Next streven we naar de maximale talentontwikkeling van elke leerling, gekoppeld aan het ontwikkelen van competenties van de 21ste eeuw. We kiezen bewust voor onderwijs dat onze leerlingen telkens weer voorbereidt op de volgende stap in hun leven.

We vertrekken hierbij vanuit het Pedagogisch Project van het GO! en zetten sterk in op pedagogische vernieuwing en de verbetering van de onderwijskwaliteit.

Samen met de andere scholen van scholengroep GO! Next houden we hierbij telkens onze drie kernwaarden in het oog: welbevinden, motivatie en maatschappelijke meerwaarde. 

Onze basisschool organiseert kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot ze klaar zijn voor de stap naar het secundair onderwijs.

zelfvertrouwen

"Wij willen kinderen afleveren die over de juiste basiskennis en vaardigheden beschikken om zich verder te ontwikkelen als competente burgers en vol zelfvertrouwen de uitdagingen van morgen aankunnen."

 

Elementen Windekind klein-05

Visie

Om onze missie waar te maken, hebben we een visie uitgewerkt waarbij we in alles wat we doen vertrekken vanuit drie kernbegrippen: leerplezier, samenwerken en betrokkenheid.

leerplezier

Door in te zetten op leerplezier, creëren we zin om te leren en te groeien. We geloven namelijk sterk dat een kind dat zich goed in zijn vel voelt, sneller tot leren komt en het leerrendement hoger ligt.

samenwerken

Overal waar we gaan en staan in de wereld, gaan we met andere mensen om. Kunnen samenwerken vergroot je kansen tot het bereiken van je doelen en het oplossen van problemen.

engagement

De wereld waarin we leven vraagt verbondenheid en engagement. Je engageren betekent dat je verbonden bent met het andere en in actie wilt treden om de situatie te verbeteren.

Wij sporen onze leerlingen aan om als actieve burger actie te ondernemen.

Onze aanpak in het lager onderwijs

Om onze missie te bereiken en onze visie om te zetten in de praktijk, ontwikkelde we een specifieke aanpak. Hierbij focussen we ons op traditioneel onderwijs, waarbinnen voldoende ruimte is voor innovatieve methodes en inhouden.

Kleine klasgroep

kleine klasgroepen

Wij geven les in kleine klasgroepen, waardoor er ruimte ontstaat voor aandacht voor ieder kind. De leerkracht kan kort op de bal spelen en communiceert snel terug naar de ouders.

3-sporenbeleid

3 sporen-beleid

De kinderen beslissen zelf of zij de reeds aangeboden leerstof alleen baas kunnen, graag wat hulpmiddelen gebruiken of samen met de leerkracht werken. Na de les hangen de kinderen hun foto bij een van de drie sporen.

Zo evalueren ze zichzelf en gaan we in gesprek. Ging het goed? Wat vond je moeilijk? Kies je volgende keer beter een ander spoor?

gespreksronden

gesprekskring

We werken aan sociale vaardigheden in onze gesprekskring. Bij het onthaal gebruiken we de gesprekskring om tot rust te komen alvorens aan de slag te gaan.

samenwerken

samenwerken

Onze klassen zijn zo ingericht dat onze leerlingen uitgedaagd worden om samen te werken. We gebruiken activerende werkvormen die zorgen voor voldoende afwisseling en uitnodigen tot samenwerking.

kwartierlezen

kwartierlezen

In de kleuterklassen lezen onze juffen dagelijks voor. De vaste leeskwartiertjes in het lager onderwijs zijn een groot succes.

Leerlingen kiezen een boek en een gezellig plekje om ondergedompeld te worden in de wereld van het leesplezier.

muzischeprojecten

muzische & STEM-projecten

De vele projecten reiken kinderen mogelijkheden aan om hun leefwereld te begrijpen. We maken kinderen bewust van hun eigen bekwaamheden. Daarnaast worden ze STEM-vaardig en passen ze technische principes toe bij het zoeken naar oplossingen van problemen.

Zo komen we tot vreugde en plezier in zelfexpressie en verruimen we vaardigheden.